You are currently viewing FIŃSCY SKOCZKOWIE ZE STYPENDIAMI RZĄDOWYMI

FIŃSCY SKOCZKOWIE ZE STYPENDIAMI RZĄDOWYMI

ahonen janne b.leja - FIŃSCY SKOCZKOWIE ZE STYPENDIAMI RZĄDOWYMIFińscy sportowcy zimowi, w tym także przedstawiciele skoków narciarskich, otrzymali pulę dotacji finansowych celem wsparcia rozwoju sportowego.

Fińskie Ministerstwo Sportu postanowiło przeznaczyć na sportowe stypendia kwotę 500 000 Euro wolną od podatku. Decyzję potwierdziła minister Pia Viitanen. – Dotacje nie nagradzają sukcesów, ale te są brane pod uwagę w czasie ich przyznawania.

Stypendia mają na celu zabezpieczenie ekonomiczne podczas procesu szkoleniowego i przygotowania do zawodów. Ze sportowcami, którzy otrzymali dofinansowanie, fiński rząd wiąże nadzieje na sukcesy na arenach krajowych i międzynarodowych.

Pula finansowych dotacji została podzielona na trzy kategorie wśród reprezentantów biathlonu, biegów narciarskich, skoków narciarskich, narciarstwa alpejskiego, snowboardu, freestyle’u, kombinacji norweskiej oraz łyżwiarstwa szybkiego i figurowego. Ośmiu sportowców otrzymało po 20,000 Euro.  Największa grupa zawodników – 23 osoby – otrzymała po 10,000 Euro. Natomiast 20 reprezentantom sportów zimowych przyznano po 5000 Euro.

Fińscy skoczkowie oraz jedna skoczkini podobnie jak w roku poprzednim, znaleźli się w drugiej kategorii. Lauri Asikainen, Janne Ahonen, Anssi Koivuranta, Jarkko Määttä oraz Julia Kykkänen otrzymają po 10,000 Euro.

Najmniejszy grant finansowy z trzeciej kategorii otrzyma Ville Larinto.

Pełna lista sportowców, którym przyznano stypendia.

Źródło: yle.fi

Dodaj komentarz