You are currently viewing Co dalej ze skoczniami narciarskimi w Zakopanem?

Co dalej ze skoczniami narciarskimi w Zakopanem?

Zakopane Wielka.Krokiew B.L - Co dalej ze skoczniami narciarskimi w Zakopanem?Co pewien czas powraca temat renowacji skoczni w Zakopanem. Kiedy możliwe będzie spełnienie oczekiwań trenerów i zawodników (w tym Kamila Stocha), którzy apelują o dostosowanie Średniej Krokwi do nowoczesnych standardów? Czy modernizacji doczeka się Wielka Krokiew? O tym opowiedział nam dyrektor COS-u, Jacek Bartlewicz.

 

Wielka Krokiew

Zakopane Wielka.Krokiew rozbieg B.Leja 300x200 - Co dalej ze skoczniami narciarskimi w Zakopanem?
Rozbieg Wielkiej Krokwi w Zakopanem, fot. Bartosz Leja

Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza (K-120 / HS-134) posiada homologację FIS ważną do 31 grudnia 2016 roku. Jak zapewnia Bartlewicz, nie ma zagrożenia, że po tym terminie Zakopane będzie skreślane z terminarzów Pucharu Świata. - Na ten moment nic się w przepisach FIS nie zmieniło, aby Wielka Krokiew nie otrzymała ponownie homologacji. Nie wiem zatem skąd pomysły o odebraniu Zakopanemu Pucharu Świata, zwłaszcza że na tę samą skocznię powraca Letnia Grand Prix w skokach narciarskich.

Dyrektor COS wspomniał także o planowanej renowacji dużej skoczni znajdującej się w stolicy polskich Tatr. - Modernizacja obiektu jest zabiegiem planowym i zapisanym w planach inwestycyjnych Ministerstwa Sportu, donatora pieniędzy na ten cel. We wstępnym zakresie prac są: zmiana kąta nachylenia progu, wymiana systemu mrożenia rozbiegu na system lodowy, reprofilacja zeskoku (w związku ze zmianą kąta nachylenia progu), a także wymiana band. Jak się dowiedzieliśmy, Centralny Ośrodek Sportu ma zamiar poinformować Międzynarodową Federację Narciarską o tej koncepcji podczas kwietniowego kongresu FIS. - W przypadku zatwierdzenia, wszczęte zostaną działania związane z pozyskaniem niezbędnych funduszy na wykonanie stosownych prac. Zmierzać będą do tego, aby wydłużyć skoki na Wielkiej Krokwi bez konieczności przebudowy samego obiektudodaje Jacek Bartlewicz.

 

Średnia Krokiew

Zakopane Kompleks.Sredniej.Krokwi fot.Alicja.Kosman 300x200 - Co dalej ze skoczniami narciarskimi w Zakopanem?
Zakopane - Kompleks Średniej Krokwi, fot. fot. Alicja Kosman

Bardziej skomplikowana jest kwestia przebudowy kompleksu Średniej Krokwi (K-85, K-65, K-35, K-15), znajdującego się nieopodal dużej skoczni. Problemem jest przede wszystkim to, że obiekty znajdują się na terenach będących własnością Tatrzańskiego Parku Narodowego, a także osób prywatnych. - COS złożył wniosek o wydanie decyzji związanych z przebudową kompleksu Średniej Krokwi. W toku postępowania administracyjnego Urząd Miasta Zakopane ustalił, że 2 z 31 udziałów w dawnej drodze pod Reglami, która przecina skocznię K-85 na zeskoku (drogi fizycznie nie ma - przyp.) posiadają osoby trzecie, których tożsamości Urząd Miasta nie mógł ustalić. Według stanu na dzień 7 kwietnia 2015 r., sprawa zostanie wszczęta i w drodze decyzji zostanie, albo nakazane sporządzenie raportu, albo zostanie podjęta decyzja o braku konieczności przeprowadzania analizy oddziaływania na środowisko.

Dodajmy, że problemem nie jest brak funduszy na realizację inwestycji. COS w Zakopanem musiał w 2014 roku zrezygnować z przyznanych pieniędzy na przebudowy z powodu niemożności zdobycia stosownych decyzji i zgód. Aktualnie środki są, jednak aby móc je wykorzystać, należy zapewnić prawidłową ścieżkę do uzyskania pozwolenia na budowę. Tylko wtedy zadanie będzie możliwe do realizacji. Hipotetycznie, jeśli wykonalibyśmy w 2015 roku projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, rozpoczęcie prac byłoby przewidziane na lata 2016-2017. Ograniczenia możliwości wykonania inwestycji wynikają również z faktu, że tereny w znacznych odcinkach znajdują się w Tatrzańskim Parku Narodowym, a na skoczni K-85 rozbieg musi zostać wydłużony w górę o około 20 metrów. W najbliższym czasie mamy jednak zawrzeć z Tatrzańskim Parkiem Narodowym umowy-użyczenia, aby móc dysponować nieruchomościami na cele budowlane. Szacunkowy koszt inwestycji znany będzie dopiero po wykonaniu dokumentacji - tłumaczy Bartlewicz.

Jak poinformował nas Centralny Ośrodek Sportu, w ramach inwestycji na Średniej Krokwi w planach jest:

 • przebudowa Średniej Krokwi - K-85 (obecnie) na skocznię o HS-105 (wraz z przedłużeniem rozbiegu, w związku z koniecznością uzyskania paraboli kubicznej),
 • montaz instalacji mrożenia torów (HS-105),
 • przebudowa Małej Krokwi  - K-65 (obecnie) na skocznię o HS-70,
 • przebudowa Maleńkiej Krokwi - K-35 (obecnie) na skocznię o HS-37,
 • przeprofilowanie skoczni K-15 (HS-16),
 • przebudowa istniejącego budynku zaplecza skoczni,
 • budowa budynku startowego przy skoczni HS-105,
 • budowa nowej wieży sędziowskiej dla skoczni HS-105, HS-70, HS-37,
 • modernizacja instalacji wodno- kanalizacyjnych,
 • modernizacja instalacji nagłośnienia,
 • modernizacja instalacji oświetlenia skoczni,
 • budowa platform trenerskich przy skoczniach HS-105, HS-70, HS-37,
 • przebudowa istniejącej kolei linowej dwukrzesełkowej,
 • remont istniejącego budynku technicznego,
 • przebudowa istniejących trybun,
 • montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • przebudowa ogrodzenia,
 • remont pomieszczeń szatni zawodników.
 

informacja własna

 

Dodaj komentarz