Austria PolskiTurniej winner Zakopane2024 fotJuliaPiatkowska - PolSKI Turniej

 

Podia klasyfikacji generalnych Polskiego Turnieju:

edycja – rok 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce
1. – 2024 Austria Słowenia Niemcy